اخذ پذیرش و چاپ در ژورنال های معتبر بین المللی

امکان اخذ پذیرش و چاپ مقالات در کوتاهترین زمان در مجلات معتبر بین المللی توسط آروین همایش فراهم میباشد.
​​​​​​​


اخذ پذیرش و چاپ مقالات 

اخذ پذیرش و چاپ در ژورنال های معتبر بین المللی
​​​​​​​

رویدادهای علمی و دانشگاهی یک مزیت کلیدی را برای محققان فراهم می کند: فرصت های انتشار.
آروین همایش از نزدیک با مجلات علمی بین‌المللی مانند همکاری می‌کند و به محققان این امکان را می‌دهد که تحقیقات خود را به رسمیت شناخته و توسط مخاطبان وسیع‌تری در معرض مطالعه قرار دهند.
در آروین همایش ما می دانیم که محققان در تلاش برای انجام تحقیقات با کیفیت بالا و پیشرفت علم، فناوری، مهندسی، علوم انسانی و علوم اجتماعی هستند. تحقیقات در هسته عملیات ما قرار دارد. ما به دنبال این هستیم که مقاله کنفرانس شما را در مجلات معتبر منتشر کنیم.
​​​​​​​محققان از طریق انتشار مقالت خود در مجلات نه تنها فرصتی برای به اشتراک گذاشتن یافته های خود دارند، بلکه بستری برای همکاری بیشتر و به اشتراک گذاری دانش نیز دارند.
پیدا کردن ژورنال مناسب برای انتشار علمی دشوار است، بنابراین آروین همایش برای ایجاد روابط استراتژیک برای یافتن ناشر مناسب کار می کند. سابقه طولانی ما در دنیای برنامه ریزی رویدادهای آکادمیک به ما اجازه می دهد تا از نزدیک با مجلات معتبر و سایر انتشارات کار کنیم.


Original title: International Journal of Advanced Research in Humanities and Law
Short title: IJREL
ISSN: 2980-4043
Frequency: Quarterly (4 issues per year)
Nature: Online
Language of Publication: English​​​​​​​
www.ijrelpub.com

Original title: International Journal of Modern Achievement in Science, Engineering and Technology
Short title: IJSET
ISSN: 3023-459X
Frequency: Quarterly (4 issues per year)
Nature: Online
Language of Publication: English
www.ijsetpub.com
​​​​​​​

Original title: International Journal of Applied Research in Management, Economics and Accounting (IJMEA)
Short title: IJMEA
ISSN: 3023-4964
Frequency: Quarterly (4 issues per year)
Nature: Online
Language of Publication: English
www.ijmeapub.com

Original title: International Journal of New Findings in Health and Educational Sciences (IJHES)
Short title: IJHES
ISSN: 2980-0641
Frequency: Quarterly (4 issues per year)
Nature: Online
Language of Publication: English
​​​​​​​www.ijhespub.org

سبد خرید