آشنایی با پایگاه داده اطلاعات علمی SID


آشنایی با پایگاه داده ای sid

در عصر اطلاعات و جهاني که هرگونه توسعه منوط به دستيابي مستمر و علمي به اطلاعات است، ساماندهي و پردازش اطلاعات و مقالات علمي منتشر شده در نشريات علمي – پژوهشي اهميتي خاص يافته است. بر اين اساس جهاد دانشگاهي  در تاريخ  16 مرداد 1383 اقدام به افتتاح " مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي " نمود.
اهداف تاسيس اين مرکز آنچنان که در اساسنامه آن آمده است " ترويج و اشاعه اطلاعات علمي، گسترش و ارتقاء خدمات اطلاع رساني به محققان، سرعت بخشيدن به کاوش­هاي علمي و افزايش اثر بخشي تحقيقات در کشور است."

مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي تحت نظارت شوراي علمي، خدمات خود را از طريق پايگاه اينترنتي www.SID.ir به عنوان بانک اطلاعات علمي کشور و در آينده نزديک در سطح منطقه ارائه مي­دهد و تلاش نموده از تجربه­هاي مشابه در داخل و خارج از کشور جهت بهبود، روزآمدي و جامعيت اطلاعات استفاده کند.
 

سبد خرید